Niemiecki rynek pracy przyciąga nie tylko wysokimi pensjami, ale również atrakcyjnym pakietem świadczeń socjalnych. Niemiecki rząd szczególnym wsparciem otacza rodziny. Każdy rodzic wychowujący dziecko może liczyć na comiesięczny, niemały dodatek do domowego budżetu. Okazuje się, że z świadczenia mogą korzystać również Polacy pracujący za zachodnią granicą. Jakie warunki należy spełnić, żeby otrzymać pomoc? Ile w tym roku wynosi zasiłek na dziecko w Niemczech? Sprawdź!

Kindergeld – zasiłek na dziecko w Niemczech

Zasiłek na dziecko w Niemczech, czyli Kindergeld, wypłacane jest przez Familienkasse, czyli Niemiecką Kasę Świadczeń Rodzinnych. Pieniądze wpływają na konto rodzica każdego miesiąca. Dzięki nim każde dziecko ma mieć godne warunki do życia, dostęp do wysokiej jakości opieki medycznej i szkolnictwa, środki na rozwój swoich zainteresowań.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać Kindergeld? Zasiłek przysługuje rodzicom wychowującym co najmniej jedno, niepełnoletnie dziecko. Jeśli potomek nadal się uczy, można pobierać świadczenie do momentu ukończenia przez niego 25. roku życia. Rodzice niepełnosprawnych dzieci otrzymują pomoc bezterminowo. O świadczenia mogą wnioskować rodzice mający status nieograniczonego płatnika podatku niemieckiego, w tym pracownicy sezonowi i kontraktowi.

Wysokość świadczenia

Wysokość dodatku uzależniona jest od liczby dzieci w danym gospodarstwie domowym. W tym roku na pierwsze i drugie dziecko przysługuje dodatek wysokości 219 €, na trzecie 220 €, a czwarte i kolejne – 250 €. Co ważne, można wnioskować o wypłacenie zaległego świadczenia za minione pół roku.

 

 

Author

Comments are closed.