Odzyskiwanie należności to wyboista droga, szczególnie dla przedsiębiorstw niemających doświadczenia w tej materii. Jednak nawet najbardziej wytrawni gracze na rynku firm windykacyjnych czasami ponoszą porażkę, a komornik umarza postępowanie egzekucyjne. W poniższym tekście postaramy się znaleźć plusy takiego obrotu spraw.

Bezskuteczna egzekucja daje nam więcej czasu

Klienci firm windykacyjnych zwykle traktują umorzone postępowanie egzekucyjne jako porażkę swoją i windykatora. Nie ma się co temu dziwić, bo ich cel nie został osiągnięty, a dodatkowo wierzyciel musiał ponieść koszty sądowe i egzekucyjne (opłaty administracyjne). Przegrana bitwa nie oznacza jednak przegranej wojny. W tym tunelu jest światełko, które napawa nadzieją na przyszłość.

Informacja o bezskutecznej egzekucji nie oznacza końca możliwości starań o odzyskanie długu. Wierzyciel może bowiem złożyć kolejny wniosek egzekucyjny. W przyszłości sytuacja majątkowa dłużnika może ulec poprawie, co zaowocuje skuteczną egzekucją, nawet po wielu latach. Skoro mowa o rozłożeniu sprawy w czasie, warto dodać, że roszczenie stwierdzone prawomocnym wyrokiem przedawnia się po 6 latach. Odsetki od należności głównej tracą ważność po 3 latach. Dlatego też, aby nie dopuścić do przedawnienia odsetek, wierzyciel powinien składać wniosek o rozpoczęcie egzekucji komorniczej co trzy lata. Przerywa to bieg przedawnienia.

Korzyści na koncie

Stwierdzenie bezskutecznej egzekucji spowodowanej niewypłacalnością dłużnika może mieć też drugą korzyść – finansową. Niewyegzekwowaną wierzytelność można zaksięgować jako koszt uzyskania przychodu. Taka opcja istnieje do chwili przedawnienia wierzytelności. Zaliczanie wierzytelności do kosztów podatkowych daje możliwość dalszego dochodzenia należności. Jeśli dłużnik będzie mógł spłacić zobowiązanie (uznane wcześniej za koszt) w przyszłości, to podatnik zaliczy tę sumę do przychodów, które będą podlegały opodatkowaniu.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Indos.pl – Skuteczna jak… bezskuteczna egzekucja – Zapraszamy!

Author

Comments are closed.